FUNC_Interfacing

Interfacing

Interfacing is een breed begrip. Veelal verstaat men onder interfacing het automatisch uploaden en downloaden van gegevens bestanden van of naar andere systemen.  FMS kan elke elektronische uitwisseling van gegevensbestanden aan.  Te denken valt aan:

Inlezen Lease Facturen

Alle belangrijke leasemaatschappijen leveren tegenwoordig hun facturen elektronisch aan in het zogenaamde PDF formaat.  Daarnaast kunnen zij de facturen in een gestructureerd gegevensbestand aanleveren zoals bijvoorbeeld XLS, CSV, TXT. Dit soort bestanden zijn geschikt voor automatische verwerking.

FMS leest van alle leasemaatschappijen de facturen in en verwerkt deze. 

Inlezen Brandstof Facturen

Indien u een rechtstreeks contract heeft met een oliemaatschappij of een een generale brandstofkaart leverancier, dan ontvangt u in de regel van hen de factuur. Deze factuur moet uiteraard in uw administratie verwerkt worden. De brandstofleverancier levert naast de “digitale papieren” factuur oog een gestructureerd gegevensbestand aan.  Dit kan bijvoorbeeld een XLS, CSV of TXT formaat zijn. 

FMS leest van alle brandstofleveranciers de facturen in en verwerkt deze.

Inlezen Ritregistratie Gegevens

Steeds vaker worden de auto’s van een ritregistratiesysteem voorzien. Een belangrijk gegeven is de kilometerstand. Dit gegeven is leidend voor het inzicht in de exploitatie van de auto.

FMS leest van ritregistratiesystemen de gegevens in en verwerkt deze.

Inlezen Leaseadministratie Gegevens

Werkt u met één leasemaatschappij dan kunt u wellicht toe met de gegevens zoals deze on-line te benaderen zijn. Werkt u echter met meer maatschappijen dan is 1 overzicht wel zo wenselijk.

FMS leest van alle leasemaatschappen de gegevens in en verwerkt deze tot 1 uniforme rapportage .

Bijwerken RDW Gegevens.

Fiscale waarde, CO2 uitstoot, bouwjaar, APK datum, zomaar een aantal gegevens die belangrijk zijn voor uw beheer.

FMS heeft een “Update” knop waarmee de gegevens rechtstreeks uit het RDW systeem worden overgenomen.