Extern Wagenparkbeheer

Extern Wagenparkbeheer
Bij extern wagenparkbeheer is het de crux om een modus te vinden hoe de werkzaamheden tussen partijen zijn verdeeld.  Wij, de externe beheerders,  komen als het ware tussen u en uw leveranciers te staan. Zo kan een leasemaatschappij niet met goed fatsoen zijn eigen facturen fiatteren. U als ondernemer wilt van de operationele werkzaamheden af. Berijders willen en optimale dienstverlening. 
De Start: Inventarisatie
 Alvorens ook maar iets te kunnen doen zullen wij volledig  op de hoogte moeten zijn van de huidige inrichting en werkwijze van uw organisatie. De informatiestromen dienen in kaart te worden gebracht en wie nu wat doet.

Een intensieve inventarisatie is dus vereist.